Miecz intercyzy

Czy jedno przecięcie (z łac. Intercido)  może zmienić bieg historii prawa, a co jeszcze istotniejsze Twoje małżeństwo ? Jesteś ciekawy ? – zapraszamy do lektury. Z pewnością każdy z Was drodzy czytelnicy słyszał o węźle gordyjskim. Dla przypomnienia, było to mniej więcej tak…w rok 333 p.n.e do Kancelarii KIK na warszawskiej Woli, przybył Aleksander Macedoński,…

W spadku pewny jest tylko zachowek ! …. Prawie Pewny

Zachowek to instytucja prawa cywilnego gwarantująca zabezpieczenie interesów najbliższej rodziny spadkodawcy. Pojęcia interesu rodzinnego, bądź interesu rodziny, nie należy utożsamiać z klimatem i prawem miejscowym bliższym Sycylii, choć znana maksyma Rodziny Corleone „to nic osobistego, to tylko interesy”  może być w  kontekście zachowku strzałem w dziesiątkę.  W każdym razie, w obu przypadkach chodzi oczywiście o…

Podwyższenie alimentów na dziecko – czyli tato, mamo płać więcej, płać mniej lub wcale…

Z pewnością każdy z nas ma wśród swoich znajomych osoby, które płacą alimenty na dziecko (lub też nie płacą – mimo wyraźnego obowiązku wynikającego z przepisów prawa – jednak Ci znajomi znajdują się aktualnie poza zakresem zainteresowania niniejszego artykułu, co nie znaczy, że obowiązek ten nie podlega egzekucji – co będzie stanowiło temat kolejnych wpisów),…

Rozwód i jego pozytywne przesłanki

Zanim przejdziemy do szczegółowego omawiania przesłanek pozytywnych orzeczenia przez sąd rozwodu należy wpierw zwrócić uwagę, że o możliwości rozwiązania związku małżeńskiego w drodze rozwodu traktuje art. 56 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie § 1 wskazanego przepisu, jeśli wśród małżonków doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia to każdy z małżonków może wystąpić do sądu z…

Słów kilka o opiece naprzemiennej…

Opieka naprzemienna to innymi słowy sposób sprawowania opieki nad małoletnim dzieckiem po rozstaniu rodziców, której założeniem jest, aby dziecko spędzało co do zasady tyle samo czasu zarówno z mamą, jak i tatą. W praktyce opieka naprzemienna polega na tym, że dziecko mieszka na zmianę z jednym z rodziców w ustalonym okresie (np. w wymiarze dwóch…

Rozwód czy separacja?

Podjęcie decyzji o rozstaniu stanowi zawsze bardzo emocjonalną kwestię. Zwłaszcza, jeśli zainteresowane strony pozostają ze sobą w związku małżeńskim czy też posiadają ze związku dzieci. Rozstanie często wiąże się z podjęciem decyzji o tym, jak ma wyglądać przyszłość samego zainteresowanego, ale także męża, żony, czy też pozostałych członków rodziny – przede wszystkim małoletnich dzieci. Decyzja…

Alimenty – obowiązek czy dobrowolne świadczenie?

Będąc rodzicem dziecka, zwłaszcza małoletniego, zazwyczaj martwimy się o jego prawidłowy rozwój, staramy się zapewnić mu najlepszy byt oraz przyszłość, snując plany o dobrej szkole, wyjazdach, nauce języków obcych… Sytuacja zmienia się zasadniczo, gdy okazuje się, że być może będziesz samotnym rodzicem, ponieważ Twoja druga połowa ma inny plan na życie, w którym niekoniecznie jest…